Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrev omhandlende FDS' årsmøde 2009.

Årsmøde 2009

FDS har i dagene 20. - 21. september 2009 afholdt årsmøde i Aalborg. I årsmødet deltog knapt 250 repræsentanter fra FDS' 30 medlemsnævn.

Med udgangspunkt i dagsordenen for generalforsamlingen blev der truffet følgende beslutninger:

 

1.   Valg af dirigent
Efter indstilling fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen FDS' næstformand Bjarne Petersen som dirigent.


 

2.   Beretning for foreningens virksomhed
FDS' formand Richard Petersen aflagde beretning for foreningens virksomhed siden årsmødet i november 2008. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Beretningen er offentliggjort på FDS' hjemmeside: www.fds.dk.


 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab for regnskabsperiode afsluttet siden sidste ordinære generalforsamling
FDS' formand Richard Petersen fremlagde det reviderede regnskab for 2008. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.


 

4.   Ændring af foreningens vedtægter

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. De ændrede vedtægter er offentliggjort på FDS' hjemmeside: www.fds.dk.


 

5.      Behandling af indsendte forslag
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.


 

6.    Offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsens sammensætning blev ikke ændret på generalforsamlingen.


Ved årsmødets åbning blev der orienteret om, at Elise Pedersen (A), Odense-Kerteminde er udtrådt af bestyrelsen med udgangen af juni 2009 og erstattet af Socialdemokratiets 1. stedfortræder Kay Lundsgaard, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted.


Den aktuelle bestyrelsessammensætning er gengivet nedenfor.


 

7.  Valg af revisorer
Generalforsamlingen konstaterede, at der på årsmødet i 2007 var foretaget følgende valg for perioden frem til årsmødet i 2010. Som revisorer er valgt: Aase Jespersen, Billund-Vejen-Vejle og Niels Eilif Hansen, Århus. Som 1. revisorsuppleant er valgt: Ole Marqweis, Lolland-Falster og 2. revisorsuppleant er valgt: Hans Ole Jørgensen, Nordvestsjælland.

 

 

8.  Eventuelt
Generalforsamlingen behandlede ikke noget under punktet eventuelt.

 

 

Årsmødet i øvrigt

På årsmødet blev der givet følgende indlæg:

 

·        Er lægmænd i skatteprocessen overflødige?
Professor dr. jur. Jan Pedersen, Århus Universitet.
(Se plancherne fra indlægget på FDS hjemmeside).

·        Byretten og skattesager
Dommer Søren Holm Seerup, Retten i Lyngby.
(
Se plancherne fra indlægget på FDS hjemmeside).

·        Oplæg ved skatteminister Kristian Jensen


 

Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere pr. 1. juli 2009:

PARTI

BESTYRELSESMEDLEM

STEDFORTRÆDER

EGEN-

SKAB

A

Bjarne Petersen, Lolland-Falster

Flemming Klindt Andersen, Lillebælt

1. stedf.

A

Kay Lundsgård, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

Bent Kurt Christensen, Frederikssund

2. stedf.

A

Anette Stæhr, Bornholm

B

Svend Thue Damgaard, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

Merete Fich, Sydsjælland

Pers.

stedf.

C

Laust Grove Vejlstrup, Thisted

Marianne Demant, Odense-Kerteminde

Pers.

stedf.

F

Lars Lyngsdal, Århus (SF)

Karin Andersen, Lejre-Roskilde (SF)

1. stedf.

Keld Albrechtsen, Århus (Enhedslisten)

2. stedf.

O

Mogens Christiansen, Frederiksberg

Dorthe Røhmann-Tofting, Sydvestsjælland

1. stedf.

Ole Møller, Odense-Kerteminde

2. stedf.

V

Bjarne Møller Bertelsen, Randers-Mariagerfjord

Lars Kristensen, Nærum

1. stedf.

V

Aksel Daugbjerg, Århus

Egon Hansen, Midt-Vest, Ringkøbing

2. stedf.

V

Richard Petersen, Sydsjælland

Inger Aasted, Sydvestjylland

3. stedf.

V

Leif Bæk, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

Med venlig hilsen

 

Richard Petersen

                               /      Jim Bengtsen

 

Tilbage | Til Top