Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Foreningens velkomst til såvel erfarne som nyudnævnte medlemmer til en ny funktionsperiode.


Velkommen til en ny funktionsperiode

Foreningens bestyrelse ønsker med dette nyhedsbrev at byde såvel erfarne som nyudnævnte medlemmer velkommen til en ny funktionsperiode.

Foreningen af Danske Skatteankenævn

Foreningen af Danske Skatteankenævn er en sammenslutning af skatte- og fælleankenævn. Foreningens formål er at varetage ankenævnenes fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og videreformidling af viden om den decentrale klagebehandling.

Foreningen arbejder for, at ankenævnene kvalificeres til at opfylde såvel borgernes som det offentliges forventninger om en retssikkerhedsmæssig, forsvarlig klagebehandling.

Introduktionskurser for nye nævnsmedlemmer

Der er planlagt et introduktionskursus for nye medlemmer, som ikke tidligere har været medlem af et skatteankenævn.

Der bliver afholdt et kursus vest for Storebælt den 20. september 2010 og et øst for Storebælt den 27. september 2010. Indbydelser med nærmere oplysninger om program og sted bliver sendt direkte til de nye medlemmer. Undervisningen vil blive forestået af foreningens formand, Richard Petersen, næstformand Bjarne Petersen, samt en medarbejder fra SKAT.

Årsmøde den 31. oktober - 1. november 2010 i Aalborg

Der er årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center fra søndag den 31. oktober - mandag den 1. november 2010.

Bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i årsmødet.

Skatteminister Troels Lund Poulsen har givet tilsagn om at komme og holde et oplæg. Der vil desuden være god mulighed for at udveksle erfaringer med andre nævnsmedlemmer. Foreningen afholder samtidig generalforsamling, hvor der skal vælges ny bestyrelse. Der vil tillige blive givet en opfølgning på foreningens handlingsplan.

Indbydelser med program udsendes i slutningen af august måned.

Med venlig hilsen

Richard Petersen / Inge Dyrbye

Tilbage | Til Top