Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nytårshilsen fra bestyrelsen samt information fra 1. ordinære bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse samt orientering om planlagte aktiviteter i 2011.

Bestyrelsen ønsker godt nytår   

Den nyvalgte bestyrelse har den 8. december 2010 afholdt sit første ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev orientere om indholdet heraf, og om de planlagte aktiviteter.

Evaluering af årsmødet i 2010

Bestyrelsen drøftede bl.a. tilbagemeldingerne fra de afholdte erfaringsudvekslinger på årsmødet. Der var mange relevante emner, som bestyrelsen vil inddrage i overvejelserne om det fremtidige arbejde i bestyrelsen.

Adgang til lovsamlinger og ligningsvejledninger
Der er medlemmer, der har givet udtryk for, at de ønsker elektronisk adgang til ligningsvejledninger og lovsamlinger. Dette kan findes ved opslag på: www.skat.dk > rådgiver.

Formands- og næstformandsmøde

Bestyrelsen har planlagt at afholde et møde i Odense for alle formænd og næstformænd. Bestyrelsen opfordrer derfor alle formænd og næstformænd  til at sætte kryds i kalenderen den 11. marts 2011. Indbydelse og program bliver sendt ud på mail medio februar 2011.

Foreningens 100-års jubilæum

I sidste periode nedsatte den daværende bestyrelse et jubilæumsudvalg, der skal sikre, at 100-års dagen bliver fejret på passende måde. Den nuværende bestyrelse bibeholder udvalget, der består af: Richard Petersen, Bjarne Petersen, Laust G. Vejlstrup, Jim Bengtsen og Bent Madsen.

Bestyrelsen arbejder hen imod at kunne fejre jubilæet på dagen den 21. august 2011 - evt. i sammenhæng med årsmødet 2011.

Kursusvirksomhed i 2011

Bestyrelsen har besluttet, at der i efteråret 2011 skal afholdes en kursusdag i praktisk nævnsarbejde. Kurset bliver udarbejdet som en opfølgning på kurset for nyudnævnte medlemmer, der blev afholdt i efteråret 2010, men der vil være åbent for deltagelse for alle medlemmer. Der er endnu ikke fastsat en dato.

Fremadrettede aktiviteter

Bestyrelsen har desuden drøftet afholdelse af internatkursus midt i periode 2010-2014. Der er endnu ikke besluttet noget om indhold eller tidspunkt.

Med venlig hilsen

 

Richard Petersen / Inge Dyrbye
formand

Tilbage | Til Top