Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Nyhedsbrevet omhandler valg af ny næstformand, Årsmøde 2012, information om bestyrelsesmøder i 2012 samt orientering fra retssikkerhedskonference på Christiansborg den 8. november 2011.


Ny næstformand i bestyrelsen

Bjarne Petersen har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at træde tilbage fra sin post som næstformand. Bestyrelsen behandlede anmodningen på sit seneste møde, og valgte herefter Anette Stæhr som ny næstformand.

Formanden takkede Bjarne for hans mangeårige indsats, og bød Anette velkommen som ny næstformand.

Bjarne fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. 

Årsmøde i 2012

Den 4. og 5. november 2012 afholder foreningen årsmøde og generalforsamling i Aalborg.

Information om bestyrelsesmøder i 2012

Bestyrelsen besluttede på sit seneste møde at offentliggøre sin mødekalender. Bestyrelsen har aftalt følgende mødedage i 2012:

  • Onsdag den 8. februar
  • Onsdag den 18. april
  • Onsdag den 13. juni
  • Onsdag den 19. september
  • Søndag den 4. november
  • Onsdag den 5. december

Hvis medlemmerne har forslag til emner til drøftelse i bestyrelsen, skal disse være modtaget i sekretariatet (gerne på mail til: FDS@Skat.dk) senest tre uger før selve bestyrelsesmødet. 

Retssikkerhedskonference, Christiansborg den 8. november 2011

Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR-danske revisorer havde inviteret til retssikkerhedskonference på skatteområdet. 

Som en del af konferencen var der paneldebat om klagestrukturen på skatteområdet. Foreningens formand sad i panelet. Formandens plancher kan ses her

Med venlig hilsen 

Richard Petersen   /   Inge Dyrbye

Tilbage | Til Top