Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler notat om syn og skøn, medlemmers mulighed for at deltage i et andet nævnsmøde og tavshedspligt.

Tilbage | Til Top