Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Nyhedsbrevet omhandler Nyt fra bestyrelsen, midtvejsevaluering, bestyrelsens arbejde i øvrigt, inhabilitet, årsmøde 2012 og kursusvirksomhed.


Tilbage | Til Top