Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrev om:
Den fremtidige organistering af klagebehandlingen på skatteområdet.
Situationen i ankenævnssekretariaterne efter fusionen af den statslige og kommunale skatteadministration.
FDS' fremtid - delegeretmøde 2006.
Opkrævning af kontingent 1. halvår af 2006.

Tilbage | Til Top