Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler ny hjemmeside og årsmøde 2007.

Ny hjemmeside
Den 1. juli 2007 får FDS ny hjemmeside. Det betyder ny adresse www.fds.dk, nyt layout og omlægning af hjemmesidens indhold.

Den nye hjemmeside retter sig specielt mod foreningens medlemmer og offentligheden. Opgaven i forhold til den konkrete klagevejledning vil fremover blive varetaget af SKAT.

Årsmøde 2007
Husk at noter, at FDS afholder årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center den 28.-29. oktober 2007.

Årsmødet starter med frokost kl. 12.00 søndag den 28. oktober og afsluttes kl. 16.00 mandag den 29. oktober. Efter den foreløbige plan vil årsmødets 1. dag hovedsageligt blive brugt til afholdelse af generalforsamling og partigruppemøder. Skatteministeren indleder årsmødets 2. dag, der i øvrigt står i uddannelsens tegn - med aktuelle temaer af relevans for arbejdet i skatteankenævnene.

Indbydelser til årsmødet vil blive udsendt i slutningen af august 2007.

Med venlig hilsen

Bent Løvschal / Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top