Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler Anbefalinger om skriftlig kommunikation samt Nyt medlem af FDS' bestyrelse.

Anbefalinger om skriftlig kommunikation

Som en driftsmålsætning for FDS for indeværende år har bestyrelsen i Handleplan 2010 iværksat et initiativ med henblik på udvikling af vejledning/anbefalinger til nævnene i forhold til den skriftlige kommunikation med klager.

Som resultat af dette udviklingsarbejde fremsendes hermed til inspiration for det enkelte nævn og sekretariat:

  • En generel vejledning i skriftlig kommunikation i ankenævnsarbejdet - vejledning
    Med udgangspunkt i Skatteministeriets sprogpolitik og inspireret af skriveguiderne for henholdsvis Landsskatteretten og SKAT har FDS i samarbejde med ankechefen sammenfattet en række råd vedrørende den skriftlige kommunikation i ankenævnsarbejdet.


  • En konkret vejledning i udarbejdelse af sagsfremstillinger - vejledning
    FDS’ sagsfremstillingskoncept fra 1996 er nu blevet revideret og moderniseret. Det reviderede koncept indeholder en række anbefalinger, hvoraf enkelte er nye, og andre er gammelkendte. Formålet med det reviderede koncept er at give det enkelte nævn og sekretariat inspiration og anledning til at overveje, om der på det ene eller andet punkt kunne være behov for at opstramme rammerne for nævnets skriftlige dialog med klager.

    Som bilag til vejledningen vedlægges 2 konkrete sagseksempler (eksempel 1 og eksempel 2 ) indeholdende de dokumenttyper, der traditionelt indgår i et sagsforløb.

Nyt medlem af FDS' bestyrelse

Niels Brammer (O), Århus Skatteankenævn, har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen med udgangen af marts 2007.

Mogens Christiansen (O), Frederiksberg Skatteankenævn, har som Niels Brammers personlige stedfortræder overtaget Dansk Folkepartis plads i bestyrelsen med virkning fra 1. april 2007.

Med venlig hilsen

Bent Løvschal   /   Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top